• darkblurbg

 

De betalingsverplichting van het contributiegeld betreft het hele boekjaar. Dit loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap vindt er geen restitutie plaats en dient de contributie betaald te worden tot het einde van het lopende boekjaar.

U dient bij aanmelding als lid een (verplichte) doorlopende machtiging in te vullen voor automatische incasso van de contributiegelden. Deze zullen per maand geïnd worden op de wijze zoals dit vermeld staat op het aanmeldformulier.

 

Onderstaand ziet u een overzicht van de contributie gelden vanaf seizoen 2019 - 2020:

Soort lid Leeftijdscategorie Contributie
Senioren 19 jaar en ouder € 20,00
Midweek 19 jaar en ouder € 17,50
Junioren 15 t/m 18 jaar € 16,00
Aspiranten 11 t/m 14 jaar € 14,00
Pupillen 7 t/m 10 jaar € 13,00
Kangoeroes 4 t/m 6 jaar geen
Niet spelende leden alle leeftijden € 11,50
Steunende leden alle leeftijden € 6,00

Alle bovengenoemde bedragen zijn per maand en over het lopende contributiejaar.

 

De afdracht van de contributie is:

Inclusief:

  • Lidmaatschap van G.K.V. Ons Clubje;
  • Jaarlijkse bondsbijdrage K.N.K.V. / Sportlink;
  • Zaalhuur sporthal en -zalen;
  • Kledinggeld (wedstrijdshirt);
  • Sweater voor jeugdleden van pupillen t/m junioren*;
  • Deelname aan georganiseerde activiteiten bij G.K.V. Ons Clubje**.

Exclusief:

  • Reiskosten m.b.t. de uitwedstrijden.

 

* De sweater blijft eigendom van G.K.V. Ons Clubje en dient bij beëindiging van het lidmaatschap ingeleverd te worden.

** Voor sommige activiteiten kan een extra bijdrage gevraagd worden.