• darkblurbg

GKV Ons Clubje ontvangt bijdrage uit Rabobank Coöperatiefonds.

De Rabobank is als coöperatieve bank nauw betrokken bij lokale organisaties en draagt in deze moeilijke periode lokale verenigingen en stichtingen een warm hart toe, zeker wanneer zij in grote mate geraakt worden door de gevolgen van de coronacrisis.

De Rabobank coöperatiefonds commissie heeft besloten GKV Ons Clubje een bijdrage van €750 toe te kennen.

Wij zijn de Rabobank hier bijzonder erkentelijk voor, vandaar dit bericht via onze media.