• darkblurbg

Beste leden,

De afgelopen tijd is het bestuur bezig geweest met voorbereidingen om een belangrijk onderdeel binnen GKV-OC te verbeteren, namelijk het innen van contributie. Doorgaans is het innen van contributie een tijdrovende klus, waar veel administratie bij komt kijken. Daarom hebben we besloten om vanaf 1 juli 2024 samen te gaan werken met ClubCollect.

ClubCollect is een online systeem die een aantal stappen van het factureren voor GKV-OC automatiseert, waaronder het versturen van betaalverzoeken en herinneringen via een SMS en het verwerken van deze betalingen. Je hebt als lid toegang tot je eigen gegevens waar je evt. wijzigingen kunt aangeven. Een link hiervoor zal je in de berichtgeving terugzien. De penningmeester moet deze wijzigingen overigens nog wel accepteren voordat ze vastgelegd worden.

 

Wat merk jij hiervan?

Automatische incasso!

Vanaf 1 juli 2024 zal er een aantal dagen voor de 5e dag van de maand een SMS verstuurd worden met de mededeling dat binnenkort de contributie wordt geint. Nadat de automatische incasso afgerond is zal, als het bedrag gestorneerd is, binnen 14 dagen een SMS ter herinnering verstuurd worden naar het betreffende lid. Lukt dit dan nog niet zal de penningmeester hiervan op de hoogte worden gebracht.

Als je zelf maandelijks overmaakt!

Vanaf 1 juli 2024 zal er een aantal dagen voor de 5e dag van de maand een SMS verstuurd worden met de mededeling dat binnenkort de contributie moet worden overgemaakt. Als er binnen 14 dagen niet betaald is, zal een SMS ter herinnering verstuurd worden naar het betreffende lid.

Als je zelf anders dan maandelijks overmaakt!

Vanaf 1 juli 2024 zal er een aantal dagen voor de 5e dag, in overleg met de penningmeester afgesproken maand, een SMS verstuurd worden met de mededeling dat binnenkort de contributie moet worden overgemaakt. Als er binnen 14 dagen niet betaald is, zal een SMS ter herinnering verstuurd worden naar het betreffende lid.

Mocht je nog vragen hebben, stel ze dan via een mail naar penningmeester@gkv-onsclubje.nl we zullen deze dan z.s.m. beantwoorden.

 

Delen van jou gegevens!

Je persoonsgegevens staan veilig binnen onze eigen omgeving van ClubCollect en zullen nooit zonder toestemming worden verspreid of gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk het Privacy Statement op de website (link) van ClubCollect voor een exacte beschrijving van de gegevensverwerking. ClubCollect verwerkt de persoonsgegevens geheel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679.13-14).

 

Belangrijk: Zoals je kunt lezen is een juist telefoonnummer m.b.t. SMS berichten belangrijk in dit proces. Bij deze het verzoek een mail te sturen naar info@gkv-onsclubje.nl met daarin het telefoonnummer waarop je de SMS berichten wilt ontvangen en de volledige naam van jou en/of je kind(eren).

 

Bestuur GKV Ons Clubje