• darkblurbg

 

13 februari 1927

Op deze datum kwamen 4 dames op het idee om een ​​korfbalvereniging op te richten. De dames Riek v/d Meulen, Mien Kooi, Gerrie Dapper en Truus Kuiper stichtten de vereniging OBK (Oefening Baart Kunst). De heer G. Keeler stelde zich beschikbaar als trainer. Hij was een oud speler van DOS Enschede en samen met zijn broer J. Keeler speelde hij ook nog enige tijd in het 1e team van het oorspronkelijke OBK. De eerste jaren op voorschrift van de bond moest er worden gespeeld in lange zwarte kousen met een muts op. Afgezakte kousen leverde in die tijd een waarschuwing op van de arbiter.

Na twee jaar moest de naam veranderd moeten worden. Er was nog een vereniging met de dezelfde naam. Een van de dames nam het initiatief. Zij zij: het is “Ons Clubje”. Dus zo werd de huidige naam Ons Clubje een feit.  De heer Maasakker, toen voorzitter van de Glanerbrugse dorpsraad vond, dat Ons Clubje best mee kon doen aan het promoten van Glanerbrug. Daarom werd tijdens de receptie van het 50-jarig jubileum een voorstel gedaan om "Glanerbrugse Korfbal Vereniging" voor "Ons Clubje" te plaatsen. Sinds die tijd is de officiële naam van onze vereniging "GKV Ons Clubje".

Terug naar het begin

Het eerste jaar werd er met 3 twaalftallen aan de competitie deelgenomen. En met succes. Al in de beginjaren werd het eerste team kampioen en promoveerde naar de eerste klasse van het OKB. Na 1933 ging het minder goed. We degradeerden enkele jaren achtereen. Vooral door het afscheid van de heer G. Keeler. De bestuursleden K. Kits en J. Doeven hielden de moed er in. Het gegeven om door te moeten blijven gaan in deze moeilijke tijden werd in de daarop volgende jaren beloont. En met succes zoals nu blijkt.

De oorlogsjaren stonden voor de deur en werd het moeilijker om het hoofd boven water te houden. Ook na de oorlog was het een probleem om een ​​twaalftal in het veld te krijgen. Het feit dat er geen eigen veld voorhanden was, was een groot probleem. Er werd gezworven van de ene naar de andere locatie. In de Nieuw Frieslandstraat werd omstreeks 1960 op een gegeven moment een terrein gevonden waar gebruik van mocht worden gemaakt. Echter zonder eigen onderkomen en geen kleedruimte. De Glanerbruggers, die naast het terrein woonden regelden een oplossing. Zij boden de gelegenheid tot omkleden aan in het schuurtje van Ma Eman. Ook deze locatie was geen lang leven beschoren. In 1965 werd het terrein verkocht en moest GKV Ons Clubje het veld ruimen. Het nomadenbestaan ​​moest weer opgepakt worden. Er werd gespeeld aan de Rechterlaan op het Bultserve en bij de manege in Dolphia. Eind 1965 kreeg GKV Ons Clubje van de gemeente een locatie toegewezen. Iedereen was blij dat er op een eigen veld gespeeld kon worden. Groot was de teleurstelling toen bleek dat de aangeboden weide met afwateringssloten en een grote drinkkuil niet geschikt was om op te korfballen.

Er werd aan de korfbalbond gevraagd om de weide nog geen enkele tijd te mogen gebruiken tot de weide was omgevormd tot een korfbalveld. Dit werd toegestaan, maar nu kwam het volgende probleem: Nodig was veel geld! We zijn daarom begonnen met het verkrijgen van middelen. De loten gingen als zoete broodjes over de toonbank. Het 40-jubileum stond voor de deur en de opzet was om op die datum de centen binnen te hebben.

Op de receptie van dit jubileum in 1967 is er voor de uitvoering van de opdracht door de heer Gönning een toezegging gedaan nog datzelfde jaar de weide tot een korfbalveld om te toveren. Dit is toen met de hulp van vele enthousiaste vrijwilligers gelukt. In 1968 werden er stappen gemaakt om een ​​eigen onderkomen te realiseren. Er werd een directie keet gekocht van een aannemer in Enschede en met de hulp van vrijwilligers, werd deze keet aangepast tot een kantine met twee kleedkamers en toiletten. Ook de afrastering om het veld kwam in deze periode tot stand. Door al deze werkzaamheden in de vereniging kan men zich voorstellen dat er op het sportieve vlak weinig werd gepresteerd.

Nu de accommodatie voldeed, kwam ook de vereniging weer tot bloei. Dit met dank aan het stugge doorzetten in een langere periode. Er werd ondertussen ook weer met meerdere teams aan de competitie deelgenomen. In het seizoen 1974-1975 maakte het eerste team de promotie van de OKB naar de 3e klasse van de KNKB. Bertus Vink was in deze periode overgekomen van Rigtersbleek naar GKV Ons Clubje en fungeerde in deze periode als trainer en speler van de selectie. En met succes. Een eigen speelwijze, een sterke wedstrijdmentaliteit en een enorme conditie bracht hij over op zijn teamgenoten. Zijn zeer straffe conditietraining werd hem niet altijd in dank afgenomen, maar gaf in de wedstrijden wel de doorslag. Vanaf 1974-1975 werd er eigenlijk constant in de 3e klasse KNKB gespeeld tot 1992. Een jaar werd er weer naar de OKB gedegradeerd om direct daarna opnieuw in de KNKB uit te komen. In 1976 werd de kroon gezet op het bestaan ​​van de vereniging. In een jaar tijd werd het houten in het huidige stenen clubgebouw “Het Körfke” omgetoverd. Dit was mogelijke de oorzaak van de degradatie.

Er moest gewerkt worden op vele trainingsavonden om de voortgang van de bouw door te laten gaan. Dat dit van invloed was op de vereniging ziet men aan het feit dat er in 1987 tijdens het 60-jarig jubileum met 4 twaalftallen, 1 aspirantenploeg en 2 pupillenploegen deel werd genomen aan de competitie. Het ledenaantal omvatte op dat moment 100 leden. Enige jaren later is er op het veld overgestapt van de 3 vakken korfbal naar 2 vakken korfbal. In de zaal werd er al langer op die manier gespeeld. Ook hier wist het eerste team zich te handhaven ​​in de 3e klasse KNKV (de nieuwe naam van de korfbalbond).

Vermeld moet worden dat het nog steeds bestaan van onze vereniging mede te bedanken is aan Dien Breukink, zij heeft in zeer moeilijke tijden door een tomeloze inzet de vereniging bij elkaar weten te houden. Dien is hiervoor en enkele vrijwillige maatschappelijke werkzaamheden onderscheiden door de Koningin.

Door de jaren heen met veel sportieve ups en downs waren we een financieel gezonde vereniging. Helaas heeft er in die periode een terugloop van spelende leden plaats gevonden. In deze periode is daarom gekozen voor breedte korfbal voor onze senioren. Sinds 2017 kwam door het aanbieden van lessen op scholen en uitbreidingen in de buurt eerst druppelsgewijs en later een explosieve groei in het aantal jeugdleden. De clinic van het Nederlands korfbalteam heeft hier ook zeker aan bijgedragen. In het seizoen 2019 - 2020 is het bestuur gestart met het uitvoeren van een "missie", die als resultaat heeft een totale update van accommodatie en ledengroei. Ondanks de Corona pandemie in 2020 en 2021 heeft GKV OC toch stappen kunnen maken ter bevordering van de leden aanwas en is het aantal van 150 leden bereikt. In 2020 is ook het samenwerkingsverband Noabersport opgericht, waar GKC OC naast Eilermark, Avanti en de Tennisvereniging onderdeel van uitmaakt. De doelstelling was, samen een open sportpark in te richten op de locaties van de huidige sportverenigingen. 

In deze periode wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan de kantine en de kleedkamers. De kleedkamers en toiletten zijn gemoderniseerd en de buitenverlichting is vervangen. Daarnaast is ook de veldverlichting vervangen door duurzame LED verlichting, is er meer ruimte ontstaan ​​op het veld om het donker te kunnen trainen. De muziek installatie is vervangen voor een multi inzetbaar systeem.

Vanaf 2019 ontstaat de behoefte ons te verdiepen in de mogelijkheid kunstgrasvelden aan te laten leggen. De toekomst wijst uit dat een kunstgrasveld meer de standaard wordt. GKV OC heeft een werkgroep aangesteld eens op onderzoek uit te gaan. In 2021 komt de werkgroep met een uitgewerkt plan, dat ook intern breder werd besproken. Met dit plan gaat GKV OC de boer op voor de benodigde subsidies en sponsoring om het leggen van de kunstgrasvelden (2x) te kunnen financieren.