• darkblurbg

Reglementen “de Club van 25”

 

Doel:

Is een financiële bijdrage ter verbetering van de accommodatie, sfeer en uitstraling van de Glanerbrugse Korfbal Vereniging Ons Clubje te realiseren. “de Club van 25” bestaat uit leden die hiermee op vrijwillige basis een financiële bijdrage willen doneren aan G.K.V. Ons Clubje.

 

Wat betekent het om lid te zijn:

U krijgt een vermelding op het “de Club van 25” deelname bord in de kantine, als u dat wilt.
U kunt vermeldt worden op de website van G.K.V. Ons Clubje, hiervoor is wel schriftelijke toestemming noodzakelijk.
U bepaald samen met de overige leden waar het ingezamelde bedrag aan besteed wordt.

U steunt hiermee natuurlijk G.K.V. Ons Clubje en ontvangt u eeuwige roem!

      
Wat zijn de rechten van een lid:

Hebt u als lid een voorstel voor de besteding van de bijdrage, dan is dit zeker bespreekbaar. Alle leden hebben namelijk medezeggenschap over het bestedingsdoel. Voorstellen voor de besteding van de opbrengst kunnen bij de coördinatiecommissie schriftelijk worden ingediend. 
Een voorwaarde van het bestedingsdoel is dat het moet worden goedgekeurd door het bestuur van G.K.V. Ons Clubje.

 

Coördinatie commissie: 

Binnen de G.K.V. Ons Clubje zijn een tweetal leden verantwoordelijk voor de coördinatie van, en de communicatie naar de leden. De financiële administratie wordt verzorgd door de penningmeester van de G.K.V. Ons Clubje. “de Club van 25” is onafhankelijk van het bestuur, echter overlegd de coördinatie commissie de uitgaven wel met het bestuur van G.K.V. Ons Clubje.

 

Gerealiseerde aankopen / bestedingen:

  • de “Wall of History”                                     Seizoen 2011–2012
  • Muziek installatie                                         Seizoen 2012–2013
  • Plissé gordijnen                                            Seizoen 2013–2014
  • Plissé gordijnen                                            Seizoen 2014–2015
  • Plissé gordijnen                                            Seizoen 2015–2016
  • Houten praattafel met barkrukken         Seizoen 2016–2017 
  • Nieuwe barkrukken en een buitenklok  Seizoenen 2017-2018 en 2018-2019

 

Oprichtingsdatum:

Op 1 september 2011 was de oprichting van “de club van 25”.

Het boekjaar van “de Club van 25” loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

 

Lidmaatschap:

Iedereen, zowel leden en donateurs van G.K.V. Ons clubje, als niet-leden kunnen lid worden van “de Club van 25”. Het lidmaatschap begint zodra het inschrijfformulier ondertekend is en de afgesproken bijdrage ontvangen is. Het lidmaatschap duurt minimaal één jaar en zal automatisch doorlopen tot er een schriftelijke opzegging of e-mail ontvangen is drie maand voor aanvang van het nieuwe donatiejaar dat begint op 1 september.

 

Contributie:

Er zijn drie soorten lidmaatschap;

€ 100,= per jaar geeft recht op een “Gouden” notitie op het ledenbord
€ 50,= per jaar geeft recht op een “Zilveren” notitie op het ledenbord
€ 25,= per jaar is de minimale bijdrage met en een notitie op het ledenbord

 

Bij de aanmelding kunt u aangeven wel of geen vermelding op het ledenbord te willen hebben.

De hoogte van de contributie is niet van invloed op de rechten en plichten van het lidmaatschap.

 

Ledenbord:

De leden krijgen een plek op het “de Club van 25” bord in de kantine van G.K.V. Ons Clubje. De leden mogen zelf bepalen onder welke naam zij op het bord willen staan.

De “Gouden-leden” zullen boven aan op het ledenbord vermeldt staan, daarna volgen de “Zilveren-leden” en al laatst maar niet minder belangrijk, de overige leden.

 

Ledenvergadering:

Ieder jaar vindt er een ledenvergadering plaats. In deze vergadering wordt besloten hoe de opbrengst besteedt wordt. Indien er meerdere ideeën zijn (ideeën kunnen door iedereen, lid of geen lid, schriftelijk worden aangedragen) en de opbrengst het toelaat, zal er met een stemming onder de aanwezige leden een idee gekozen worden. De coördinatiecommissie zal het overzicht met ideeën samenstellen. Tijdens de ledenvergadering kan de stem uitgebracht worden, leden die niet aanwezig kunnen zijn maar wel afgemeld hebben, kunnen voor aanvang van de leden vergadering schriftelijk hun stem uitbrengen. Bij een gelijk aantal stemmen heeft de coördinatiecommissie de beslissende stem.

Het is de bedoeling dat het gekozen idee gerealiseerd wordt voor 31 augustus van hetzelfde boekjaar.

 

Aanmelden als lid:

Je kunt je aanmelden door een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier in te dienen. Via de knop onderaan deze pagina kun je het aanmeldingsformulier downloaden. Dit ingevulde formulier kun je ondertekend inleveren bij één van de commissieleden of door een mail met het ingescande formulier te sturen naar declubvan25@gkv-onsclubje.nl.

 

Het innen van de lidmaatschapsbijdrage:

Dit gebeurt bij voorkeur door middel van een overschrijving. Hiervoor krijg je bij aanmelding een verzoek via de mail. Bij contante betaling wordt er een kwitantie gegeven, deze kwitantie is tevens het bewijs van lidmaatschap.

 

Opzeggen lidmaatschap:

Kan door een schriftelijk opzegging bij de coördinatiecommissie of door een mail te sturen naar declubvan25@gkv-onsclubje.nl, uiterlijk drie maand voor het aflopen van het donatiejaar.

 

Coördinatie commissie:

De coördinatiecommissie bestaat uit de volgende personen;

  • Lauren van de Steeg
  • Bonny Jacobs