• darkblurbg

 

Aan alle stemgerechtigde leden en belangstellenden,

 

Het bestuur van de G.K.V. Ons Clubje nodigt u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering (seizoen 2022/2023) op vrijdag 16 Juni 2023, aanvang 20.00 uur, in onze kantine. Mocht u belangstelling hebben voor een bestuursfunctie (er is nog op zijn minst één belangrijke vacature in het bestuur!) of voor een andere functie in de vereniging (zie onze website ‘vacature’) of agendapunten willen indienen, dan kunt u dit vanaf heden tot 1 dag voor aanvang van de algemene ledenvergadering indienen bij het secretariaat (secretariaat@gkv-onsclubje.nl).

We hopen u in grote getale te kunnen begroeten!

 

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van G.K.V. Ons Clubje