• darkblurbg

Kunstgras bij GKV Ons Clubje!

Om het project “Kunstgras GKV-OC” zo breed mogelijk bespreekbaar en draagbaar te maken binnen onze korfbalclub is er in september 2020 een werkgroep aangesteld.

De werkgroep met de naam ‘Kunstgras GKV-OC’ gaat onderzoeken welke mogelijkheden en kansen er zijn om kunstgrasvelden bij GKV Ons Clubje te realiseren.

In de werkgroep zitten de volgende personen:

  • Dennis Klein
  • Jeffrey Scheffer
  • Noël Temmink
  • Björn Bruinenberg
  • Peter van de Steeg

De werkgroep heeft sindsdien niet stilgezeten en heeft inmiddels al diverse keren vergaderd. Er zijn ook al enkele mooie ‘resultaten’ behaald.

Mocht je hulp willen aanbieden/ heb je een suggestie / wil je een keer meepraten, dan kan dat!
Mail een bericht naar het mailadres wedstrijdsecretariaat@gkv-onsclubje.nl of neem contact op met een persoon van de werkgroep.
Om je op de hoogte te houden van de voortgang zie hieronder de vorderingen die tot nu toe zijn gemaakt.

Op een later moment zijn de vorderingen ook te volgen via onze website:

https://gkv-onsclubje.nl/club-info/mededelingen-van-het-bestuur/

14 juni 2019
(Alg. jaarvergadering seizoen 2018/2019); Bestuur deelt mede dat we het komend seizoen willen starten met een onderzoek naar de mogelijkheden voor de realisatie van een kunstgras korfbalveld.

augustus 2019 – april 2020
Voorzitter P. van de Steeg probeert via Noabersport, waarvan GKV-OC vanaf de oprichting deel uitmaakt, mogelijkheden te ontdekken die tot de verwezenlijking van een kunstgrasveld zouden kunnen leiden. Het voornemen van de IJsclub Glanerbrug om via Noabersport een 400 meter baan (schaatsen-skeeleren-atletiek) met bijvoorbeeld een korfbalveld in het midden, op onder andere het GKV Ons Clubje terrein is na veel intern bestuurlijk overleg geen optie. De onzekere toekomst bij een dergelijke constructie, waarbij onze gehele accommodatie op de schop zou moeten, word unaniem verworpen door het bestuur. Een volledige en terechte beslissing volgens de preses, "Het is om de toekomst te kunnen garanderen voor GKV-OC, beter om naar andere mogelijkheden te zoeken".

april 2020 - augustus 2020
Nu de komst van Brandweerkazerne een feit is en Noabersport onder andere een smal fietspad heeft afgedwongen tussen de Brandweerkazerne en het GKV-OC-terrein, doet zich het volgende voor.
Dit fietspad moet breder worden. De projectleider van de Gemeente Enschede vraagt aan GKV-OC om hiervoor een gedeelte (3 meter over de gehele breedte) van haar sportterrein af te staan. GKV-OC stemt toe (ondanks het feit dat er dan minder korfbalvelden uitgelegd kunnen worden) in ruil voor een "te-goed-bon". De Gemeente stemt hierin toe.

september 2020
In het kader van het invullen van deze "te-goed-bon" is er in onze kantine een oriënterend gesprek over de aanleg van kunstgrasvelden met Wethouder (o.a. Sport) Niels van de Berg en Job Kantelberg (wijkregisseur, stadsdeelmanagement Oost).
Wethouder Niels van den Berg laat weten in deze bespreking de (jeugd) groei van onze club te zien en de noodzaak van kunstgrasvelden te begrijpen.
Hij zegt ons volledige medewerking toe van het ambtelijke apparaat tot “Verkenning kunstgrasvelden bij GKV-OC”.

oktober 2020
De aan ons toegewezen verenigingsadviseur van de KNKV, mevrouw Irma Profijt-Doorlag heeft inmiddels gezorgd dat we in contact zijn gekomen met Jan-Tonny Visser (accommodatie-manager van de KNKV). Jan-Tonny Visser schrijft een rapport in samenwerking met de werkgroep, genaamd 'Ruimte voor Korfbal', dat overhandigd gaat worden aan de Gemeente Enschede, zodat men de argumentatie voor de aanleg van kunstgrasvelden bij GKV-OC beter kan begrijpen.
 
Begin november 2020
Mevrouw Marianne van den Berg (beleidsadviseur Sport en bewegen bij de Gemeente Enschede) heeft in onze kantine een oriënterend gesprek met de werkgroep.
Ze ontvangt de tekst en uitleg van de werkgroep met gemeende belangstelling en zegt toe dat er in een vervolggesprek meerdere partijen van de Gemeente Enschede hierbij aanwezig zullen zijn om een traject tot verwezenlijking van de kunstgrasvelden te begeleiden.

Eind november 2020
Aanwezig bij het vervolggesprek zijn de werkgroep, mevr. M. Van den Berg, de heer Frank Slutter (Assetmanager Vastgoed en Facilitair van de Gemeente Enschede), de heer Rutger-Jan Hesselink (projectleider Sport bij Sportaal b.v.) en Jan-Tonny Visser (KNKV).
Het rapport 'Ruimte voor Korfbal' wordt overhandigd. Daarna geeft Jan-Tonny Visser nog een korte overtuigende toelichting, die de noodzaak van kunstgrasvelden voor GKV-OC nogmaals benadrukt. Afgesproken wordt dat er drie financiële opties worden uitgewerkt die we begin februari 2021 gaan bespreken.

Degene die graag het rapport 'Ruimte voor Korfbal" ter inzage wil ontvangen, kan dat via een bericht naar het mailadres voorzitter@gkv-onsclubje.nl opvragen.