• darkblurbg

 

GKV-OC CORONA PROTOCOL

N.a.v. de recente ontwikkelingen m.b.t. Corona zijn er door de regering nieuwe maatregelen afgekondigd.

Wat betekent dat voor trainingen en competitie?
De nieuwe maatregelen zorgen voor extra uitdagingen voor onze vereniging. Wij volgen daarin te
allen tijde het advies van de Gemeente Enschede en het KNKV om zodoende op een verantwoorde
manier te kunnen blijven sporten. Met ingang van zaterdag 13 november 18.00 uur is publiek bij
trainingen en wedstrijden uitgesloten.


Wat betekend dit in de praktijk voor ons?


Trainingsmomenten

Behalve onze jeugdleden hebben alleen vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn
toegang tot de sporthal. Denk hierbij aan trainers, coaches en overige vrijwilligers.


Ouders van jeugdleden wordt gevraagd om op trainingsavonden buiten de sporthal te wachten. Voor
aanvang van de training zal er een vrijwilliger aanwezig zijn om de kinderen te ontvangen. De
kinderen worden gezamenlijk weer bij de uitgang afgeleverd wanneer de training is afgelopen.


Zaalcompetitie

Tijdens thuiswedstrijden hebben alleen onze jeugdleden, vrijwilligers en mensen die functioneel
aanwezig moeten zijn toegang tot de sporthal. Denk hierbij aan trainers, coaches, scheidsrechters en
overige vrijwilligers.


Het KNKV heeft samen met het NOC*NSF voor uitwedstrijden de volgende definitie afgegeven.


Wat zijn de regels als ik mijn kind naar een training of wedstrijd rijd?

In z’n algemeenheid roepen wij op om het aantal rijouders tot een minimum te beperken. Rijouders die jonge
sporters vervoeren naar een wedstrijd van een uitspelend team of omdat de betrokken sportaccommodatie ver
weg is gelegen van hun woonplaatszijn in dat geval functioneel aanwezig; zij hoeven in dat geval geen CTB te
tonen.


Echter GKV-OC vraagt jullie om behoudend met deze regel om te gaan, door zoveel mogelijk kinderen
met elkaar mee te laten rijden om zo het aantal rijouders te beperken. Tijdens de najaarscompetitie
van 2020 heeft deze regel al tot enkele discussies met andere korfbalverenigingen geleid.


Ook is de JTC bezig de mogelijkheid om de thuiswedstrijden van de jeugdafdeling van GKV-OC via een
livestream aan te bieden, om de thuisblijvers op die manier te voorzien.


Vrijwilligers

GKV-OC is een kleine vereniging met beperkt aantal vrijwilligers. Daarom vragen wij jullie om ons te
helpen daar waar jullie kunnen. Deze bijzondere situatie is niet iets waar wij als vereniging voor
kiezen, maar we moeten het er wel mee doen.


Hoe kan je dus helpen?

Volg de richtlijnen op, zoals die door onze vereniging en de vereniging waar we op bezoek zijn worden
gehanteerd ook zij zitten in dezelfde situatie.


Daarnaast vragen wij jullie om je aan te melden als vrijwilliger voor bijvoorbeeld controle aan de deur
of misschien hebben jullie zelf nog ideeën waar wij nog niet aan hebben gedacht!


#OneClubOneFamilyOneGoal


Voor iedereen geldt:

  • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
  • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt buiten de inhoudelijke sportbeoefening 1,5 meter afstand.
  • vermijd drukte;
  • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
  • schud geen handen;
  • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
  • er vindt (bijv. mondeling) een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de sportactiviteit.